aliklan.com

Tutor Bahasa Melayu

locationMuarJohor
date5 September 2023
priceRM 45
likes0
rating

Tutor peribadi bagi subjek bahasa Melayu. Graduan Ijazah Sarjana Muda Bahasa Melayu Profesional, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Korpus pengajian merangkumi lisan bahasa Melayu, morfologi, sintaksis, terminologi, tatabahasa, bahasa Melayu dan kewartawanan, sejarah perkembangan Bahasa Melayu, penulisan bahasa Melayu dan analisis kesalahan bahasa. Berpengalaman mengajar selama 3 tahun. Berpengalaman mengajar di sekolah-sekolah kerajaan dan sekolah swasta. Sedang berkhidmat sebagai guru bahasa Melayu di sekolah swasta.

kongsiKongsi ke :facebooktwitterwhatsapp
Komen
profile picture